Skráning í félagið

Til að fullnægja kröfum um inngöngu í Félag markþjálfa á Íslandi þurfa umsækjendur að hafa lokið viðurkenndu námi í markþjálfun.

Nám markþjálfa skal vera viðurkennt samkvæmt alþjóðlegum eða evrópskum stöðlum og vera að lágmarki 60 kennslustundir.

Allir þeir sem uppfylla fyrrgreindar kröfur geta sótt um inngöngu í félagið. Stjórn félagsins sér um að fara yfir umsóknir um félagsaðild.

Ákvörðun stjórnarinnar byggir á innsendum gögnum frá umsóknaraðila, um hvort skilyrði félagsins séu uppfyllt og einnig hvort starfsemi umsóknaraðila sé í samræmi við siðareglur félagsins.

Stjórn áskilur sér rétt til að hafna umsókn um félagsaðild ef menntunarkröfum er ekki fullnægt.

Siðanefnd hefur rétt til þess að vísa félagsmanni úr félaginu verði hann uppvís af því að starfa ekki í anda opinberra siðareglna og gilda félagsins, sem hvorki er félaginu né faginu í heild til sóma. Öllum ákvörðunum siðanefndar er hægt að vísa til stjórnar.

Félagsmaður skal skila sönnum og uppfærðum skráningarupplýsingum um sig til félagsins og er stjórn og siðanefnd heimilt að kalla eftir staðfestingu á réttmæti upplýsinganna. Gerist félagsmaður uppvís að því að deila röngum upplýsingum um menntun, þjálfun, reynslu eða annað getur stjórn og siðanefnd hafnað félagsaðild og vísað viðkomandi úr félaginu.

 

Afhverju-að-fara-í-félagið - upplýsingar um félagsaðild A og B og kostnað.

Vinsamlegast fyllið út formið hér til þess að sækja um aðild!